PrevádzkareňMiro computers, s.r.o.
Sládkovičova 573/9
01701 Považská Bystrica


: +421948422522
: mail@mirocomputers.sk

SídloMiro computers, s.r.o.
Sládkovičova 573/9
017 01 Považská Bystrica 1

: 46907165
: 2023633370
: SK2023633370
Spoločnosť s ručením obmedzením zpísaná v OR Okresného súdu Trenčín v oddiele sro vložka číslo: 27209/R

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 032/640 01 09
Fax:
  • 032/640 01 08