Predajca

Názov:Miro computers, s.r.o.
IČO:46907165
DIČ:2023633370
IČ DPH:SK2023633370
Mesto:Považská Bystrica
PSČ:01701
Adresa:Sládkovičova 573/9
Telefón:+421948422522
E-mail:mail@mirocomputers.sk
Kontakt:Miroslav Behrík
Spoločnosť s ručením obmedzením zpísaná v OR Okresného súdu Trenčín v oddiele sro vložka číslo: 27209/R

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 032/640 01 09
Fax:
  • 032/640 01 08